Marknadens bästa – Värmeblock LL500

Den nya LL500-familjen som lanserades 2013 möjliggör en helt ny nivå för energieffektivt byggande. Värmeisoleringen i blocken är marknadens bästa, vid ett U-värde på 0,11 W/m2. Tack vare konstruktionen som gjuts är väggkonstruktionernas luftbeständighet god och massiviteten jämnar ut temperaturväxlingarna som sker under året och dygnet.

Uppfyller morgondagens krav - redan idag

LL500 är den medvetna byggarens val för energieffektivt byggande. Tillsammans med en noggrann planering och kompatibla konstruktionselement kan man med LL500-värmeblock förverkliga passiv- eller nästan nollenergibyggnader även i Finlands krävande förhållanden.
En bättre energieffektivitet är bra för både miljön och människan. Byggnadernas utsläpp, totalförbrukning och uppvärmningskostnader minskar och boendetrivseln ökar. Den medvetna tidsåldern har nu börjat.

LL500 lämpökivi

Värmeblock

Grunden i LL500-produktfamiljen utgörs av ett rakt, 600 mm långt värmeblock. Blockets grundkonstruktion är väl beprövad sedan länge och är därför ett tryggt val. Som värmeisolering används en kärna av grafit-EPS, som på båda sidor är försedd med stora blockskal utrustade med hålrum.

Grundförutsättningen för att ta fram en trygg, hälsosam och trivsam inomhusmiljö på ett energieffektivt sätt är att byggnaden förses med ett byggfysikaliskt välfungerande, lufttätt ytterskikt. Med lufttätheten och isoleringen minimeras också byggnadens uppvärmnings- och nedkylningsbehov under olika årstider.

I en fungerande lösning går en god energieffektivitet, högklassig inneluft och trivsam temperatur hand i hand.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
LL500
0,11 W/m²K
600x500x200 mm
28 kg
133 l/m²
8,33 st./m²
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
24 st. / pall
700 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Hörnblock

Byggnadens hörn har en stor betydelse för förmågan att bibehålla värmen. Med LL500-produktfamiljens hörnblock löper värmeisoleringen jämnt fördelat genom hela hörnet. Blockets konstruktion är framtagen så att armeringsjärnet enkelt kan installeras både för inner- och ytterskalet och att betonggjutningen kan göras enkelt.

Eftersom hörnblocken är symmetriska, av storleken 500 x 500 x 200 mm och staplas ovanpå varandra, kan man med dem också hantera de fönster som placerats vid innerhörnet. Detta ger en ökad frihet vid utformningen.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
LL500K
0,11 W/m²K
500x500x200 mm
24 kg
133 l/m²
-
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
24 st. / pall
600 kg
Styckvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

LL500K Kulmakivi

Ändblock

Med de förkapade ändblocken är det enkelt att bygga dörr- och fönsteröppningar i byggnaden. Då man arbetar med ändblock undgår man den besvärliga tillverkningen av gjutformer till hålrummen.

Ändblockens blockskal är förkapade i förhållandet 200/400 mm och överlapp utförs enkelt genom att såga av blockets isolerdel. Blocket kan användas antingen i sin fulla längd 600 mm, eller genom att kapa av det från isoleringen i delar om 200 mm och 400 mm.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
LL500P
0,11 W/m²K
600x500x200 mm
29 kg
133 l/m²
8,33 st./m²
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
24 st. / pall
680 kg
Styckvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

LL500P Päätykivi

Delblock

I LL500-produktfamiljen ingår ett 400 mm långt delblock. Blocket används i samband med hörnblock för att få till överlapp i väggbygget. Dessutom används blocket på alla ställen där man inte kan använda det raka 600 mm långa grundblocket.

Vår produktfamilj är marknadens mest omfattande och utvecklade helhet. När en byggnad är designad med 2M-moduler kan vi erbjuda färdiga produkter till objektet. På så vis undviker man den besvärliga tillverkningen av gjutformer till hålrummen eller bearbetning av blocken.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
LL5004
0,11 W/m²K
400x500x200 mm
19 kg
133 l/m²
12,5 st./m²
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
24 st. / pall
480 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

LL5004 Osakivi

Utjämningsblock för moduler

För första gången erbjuder vi också en produkt som lämpar sig för 1M-vågmodulsplanering. Denna för med sig en stor frihet till planeringen och man behöver inte bearbeta blocken med diamantlack på byggarbetsplatsen.

Det 600 mm långa blockets blockskal har förkapats med fördelningen 300/300 mm. Blocket kapas enkelt genom att isoleringen sågas av med handsåg. På så vis undviker man den besvärliga tillverkningen av gjutformer till hålrummen eller bearbetning av blocken.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
LL5003
0,11 W/m²K
600x500x200 mm
29 kg
133 l/m²
-
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
24 st. / pall
730 kg
Styckvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

LL5003 Modulintasauskivi

Kapat block

Kapade block används som en del av väggkonstruktionen i mellanbjälklag, bottenbjälklag med ventilation samt ofta även takbjälklag. Med hjälp av kapade block är det enkelt att hantera anslutande konstruktioner, såsom hålplattor. Det kapade blocket placeras som en del av väggens ytterskal. På motsvarande plats monteras hålplattorna inuti det gjutna innerskalet. Därefter monteras eventuell tilläggsisolering, samt de fog- och ringjärn som hör till plattorna. Konstruktionen i sig fungerar då som form för foggjutningen.

Den 175 mm breda produkten kan användas tillsammans med alla väggtyper med värmeblock. I de bredare väggarna (LL400 och LL500) monteras tilläggsisoleringen innan foggjutningen mellan blockets isolering och foggjutning. Tilläggsisoleringens tjocklek definieras i enlighet med byggplanen och byggtypen.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
HALK
600x175x200 mm
14 kg
-
8,33 st./m²
-
I enlighet med konstruktionen
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
72 st. / pall
1070 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Halkaistu kivi