Finlands populäraste - Värmeblock LL400

Våra 400 mm breda värmeblock är ett säkert val för det moderna energieffektiva byggandet. Den gjutna betongväggens energieffektivitet grundar sig på en utmärkt värmeisolering, fullständig täthet samt värmelagringsförmågan som den massiva konstruktionen för med sig. Värmeblock skapar en säker, högklassig och hållbar väggkonstruktion.

Egenskaper i en klass för sig

Med en konstruktion som gjuts uppnås en utmärkt bärkraft och hårdhet. När man gjuter hålrum möjliggörs monteringen av armeringsjärn både lodrätt och vågrätt. Konstruktionen dimensioneras som en vågrät konstruktion, som garanterar en hållbar bärkraft i alla våra värmeblocksväggar. Därför används värmeblock förutom i stenhus också i källarvåningar som ska tåla extra marktryck.

Förutom en god bärkraft medför kompatibiliteten mellan produktfamiljens delar frihet i designprocessen. Den gjutna stenväggen är tack vare sin massivitet sval på sommaren och varm på vintern. U-värdet i LL400-produktfamiljens block är 0,17 W/m².

LL400 lämpökivi

Värmeblock

Grunden i LL400-produktfamiljen utgörs av ett rakt, 600 mm långt värmeblock. Blockets konstruktion utgörs av två blockskal utrustade med två rejäla hålrum och mellan dem en kärna av grafit-EPS fäst med tapphålsförbindning.

Blockens struktur och delarnas kompatibilitet gör byggandet enkelt. Blocken staplas ovanpå varandra, delarna sammanfogas med polyuretanskum, konstruktionen armeras och gjuts med betongmassa. Innan gjutningen placeras även den önskade hustekniken i blockens gjuthål.

Genom att fylla hålrummen helt garanteras väggarnas bärkraft samt en enhetlig, absolut tät och massiv väggkonstruktion. Tillsammans bidrar alla dessa egenskaper till en fantastisk värmelagringsförmåga i ytterväggen.
 

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
LL
0,17 W/m²K
600x400x200 mm
25 kg
133 l/m²
8,33 st./m²
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
36 st. / pall
1000 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

LL400 Lämpökivi

Hörnblock

Med hörnblocken på 400 mm är det enkelt att uppföra värmeblockväggens inner- och ytterhörn. Blockets konstruktion är framtagen så att värmeisoleringen löper jämnt fördelat genom hela hörnet. Blockets hänthet ändras om man vänder på blocket. På så vis åstadkommer man också överlapp på 2M- (200 mm). Då blir staplingen av blocken stadigare.

De rejäla hålrummen och spåren som har tagits fram för armeringsjärnet garanterar en enhetlig konstruktion och ett smidigt uppförande även för byggnadens hörn.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
LLK
0,17 W/m²K
600x400x200 mm
24 kg
133 l/m²
-
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
36 st. / pall
1050 kg
Styckvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

LL400K Kulmakivi

Ändblock

Med de förkapade ändblocken är det enkelt att bygga dörr- och fönsteröppningar i byggnaden. Då man arbetar med ändblock undgår man den besvärliga tillverkningen av gjutformer till hålrummen.

Ändblockens blockskal är förkapade i förhållandet 200/400 mm och överlapp kan enkelt utföras genom att man sågar av blockets isolerdel. Blocket kan användas antingen i sin fulla längd 600 mm, eller genom att kapa av isolerdelen. Då får man ett ändblock på 400 mm. Den kvarblivna blockdelen på 200 mm kan användas i väggen på normalt sätt.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
LLP
0,17 W/m²K
600x400x200 mm
27 kg
133 l/m²
8,33 st./m²
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
36 st. / pall
950 kg
Styckvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

LL400P Päätykivi

Delblock

I LL400-produktfamiljen ingår ett 600 mm förkapat delblock. Blocket används på alla de ställen där man inte kan använda det raka 600 mm långa grundblocket. Blockets blockskal är förkapade så att man genom att såga av isoleringen med handsåg får delar som är 200 mm och 400 mm långa.

Vår produktfamilj är marknadens mest omfattande och utvecklade helhet. När en byggnad är designad med 2M-moduler kan vi erbjuda färdiga produkter till objektet. På så vis undviker man den besvärliga tillverkningen av gjutformer till hålrummen eller bearbetning av blocken.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
LL2
0,17 W/m²K
600x400x200 mm
25 kg
133 l/m²
8,33 st./m²
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
36 st. / pall
950 kg
Pallkvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

LL4002 Osakivi

Kapat block

Kapade block används som en del av väggkonstruktionen i mellanbjälklag, bottenbjälklag med ventilation samt ofta även takbjälklag. Med hjälp av kapade block är det enkelt att hantera anslutande konstruktioner, såsom hålplattor. Det kapade blocket placeras som en del av väggens ytterskal. På motsvarande plats monteras hålplattorna inuti det gjutna innerskalet. Därefter monteras eventuell tilläggsisolering, samt de fog- och ringjärn som hör till plattorna. Konstruktionen i sig fungerar då som form för foggjutningen.

Den 175 mm breda produkten kan användas tillsammans med alla väggtyper med värmeblock. I de bredare väggarna (LL400 och LL500) monteras tilläggsisoleringen innan foggjutningen mellan blockets isolering och foggjutning. Tilläggsisoleringens tjocklek definieras i enlighet med byggplanen och byggtypen.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
HALK
600x175x200 mm
14 kg
-
8,33 st./m²
-
I enlighet med konstruktionen
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
72 st. / pall
1070 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Halkaistu kivi