För halvisolerade utrymmen och fundament

EMH350 är ett av de värmeblock som har funnits längst på den finländska marknaden. Det är ett bra val för halvisolerade utrymmen såsom garage, förråd och industrihallar. Blocket används också mycket i fundament och källare.

Lång hållbarhet och underhållsfritt

Sten är ett hållbart material. Det förmultnar eller möglar inte eftersom det inte innehåller några organiska beståndsdelar. Bland byggmaterial är värmeblock därför bland de pålitligaste rent fukttekniskt. Utöver stenhus rekommenderas de även till källare i trähus, väggar i våtutrymmen och som fundament.

U-värdet för EMH350-block är 0,25 W/m²K.
 

EMH 350 Eristemuottiharkko

Värmeblock 350

Detta 600 mm långa och 350 mm breda värmeblock är EMH350-produktfamiljens huvudprodukt. Mellan blockskalen med hålrum har man med laxstjärtfogning fäst en isoleringskärna med grafit-EPS, vilket garanterar en god värmeisolering.

Det går snabbt att bygga med värmeblock, eftersom blocken inte muras utan staplas ovanpå varandra. Samtidigt armeras konstruktionen och isoleringarnas fogar tätas med polyuretanskum. I de stora hålrummen är det enkelt att montera nödvändig husteknik, såsom elrör, eldosor och vattenledningsrör med väggfästen. Slutligen gjuts konstruktionens håligheter med betongmassa.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
EMH
0,25 W/m²K
600x350x200 mm
28 kg
125 l/m²
8,33 st./m²
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
36 st. / pall
1070 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

EMH350 Eristemuottiharkko

Hörnblock

Med det 350 mm breda hörnblocket är det enkelt att bygga värmeblockväggens inner- och ytterhörn. Blocket är konstruerat så att värmeisoleringen löper jämnt fördelat genom hela hörnet. Blockets hänthet ändras om man vänder på blocket. På så vis uppnås ett 2M- (200 mm) överlapp. Då blir blockstaplingen stadigare. Vid utformningen är det bra att ta hänsyn till att blocket är 550 mm långt. 2M-modulöverlapp görs då på väggens inneryta.

De rejäla hålrummen och spåren som har tagits fram för armeringsjärnet garanterar en enhetlig konstruktion och ett smidigt uppförande även för byggnadens hörn.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
EMHK
0,25 W/m²K
550x350x200 mm
28 kg
125 l/m²
-
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
36 st. / pall
1050 kg
Styckvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

EMH350K Kulmakivi

Ändblock

Med de förkapade ändblocken är det enkelt att bygga dörr- och fönsteröppningar i byggnaden. Då man arbetar med ändblock undgår man den besvärliga tillverkningen av gjutformer till hålrummen.

Ändblockens blockskal är förkapade i förhållandet 200/400 mm och överlapp utförs enkelt genom att såga av blockets isolerdel. Blocket kan användas antingen i sin fulla längd 600 mm, eller genom att kapa av isolerdelen. Då får man ett ändblock på 400 mm. Den kvarblivna blockdelen på 200 mm kan användas i väggen på normalt sätt.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
EMHP
0,25 W/m²K
600x350x200 mm
29 kg
125 l/m²
8,33 st./m²
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
36 st. / pall
1100 kg
Styckvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

EMH350P Päätykivi

Delblock

I EMH350-produktfamiljen ingår också ett 600 mm förkapat delblock. Blocket används på alla ställen där man inte kan använda det raka 600 mm långa grundblocket. Blockets blockskal är förkapade så att man genom att såga av isoleringen med handsåg får delar som är 200 mm och 400 mm långa.

Vår produktfamilj är marknadens mest omfattande och utvecklade helhet. När en byggnad är designad med 2M-moduler, kan vi erbjuda färdiga produkter till objektet. På så vis undviker man den besvärliga tillverkningen av gjutformer till hålrummen eller bearbetning av blocken.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
EMH2
0,25 W/m²K
600x350x200 mm
28 kg
125 l/m²
8,33 st./m²
550 kg/m²
51 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
36 st. / pall
1070 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

EMH3502 Osakivi

Kapat block

Kapade block används som en del av väggkonstruktionen i mellanbjälklag, bottenbjälklag med ventilation samt ofta även takbjälklag. Med hjälp av kapade block är det enkelt att hantera anslutande konstruktioner, såsom hålplattor. Det kapade blocket placeras som en del av väggens ytterskal. På motsvarande plats monteras hålplattorna inuti det gjutna innerskalet. Därefter monteras eventuell tilläggsisolering, samt de fog- och ringjärn som hör till plattorna. Konstruktionen i sig fungerar då som form för foggjutningen.

Den 175 mm breda produkten kan användas tillsammans med alla väggtyper med värmeblock. I de bredare väggarna (LL400 och LL500) monteras tilläggsisoleringen innan foggjutningen mellan blockets isolering och foggjutning. Tilläggsisoleringens tjocklek definieras i enlighet med byggplanen och byggtypen.

Teknisk information

Produktbeteckning:
U-värde:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
HALK
600x175x200 mm
14 kg
-
8,33 st./m²
-
I enlighet med konstruktionen
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
72 st. / pall
1070 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Halkaistu kivi