Lammi värmeblock

Värmeblock lämpliga för ytterväggar i småhus, radhus och höghus passar alltid när man vill satsa på väggens hårdhet, täthet, massivitet och goda värmeisoleringsförmåga. Värmeblocket passar utmärkt även för källare i trä- och timmerhus. Samma produkt kan ibland ha många olika benämningar.

Värmeblock – tre olika alternativ:

  • LL500 är det bästa värmeblocket på marknaden när det kommer till värmeisolering. Med detta block förverkligar man enkelt passiv- och nästan nollenergiobjekt.
  • LL400 är sedan länge Finlands populäraste värmeblock. Det uppfyller de aktuella energikraven.
  • EMH350 lämpar sig bra som väggmaterial i halvisolerade utrymmen. Exempel på sådana utrymmen är bl.a. garage, fundament och förråd. Av EMH görs också industriobjekt (maneger, butiker, hallar osv. ).

Grafit-EPS – ett ekoeffektivt isoleringsmaterial

Värmeblockets energieffektivitet uppnås genom användning av det ekoeffektiva materialet grafit-EPS. Dess utmärkta isoleringsförmåga grundar sig på den grafit som finns i isoleringen. Tack vare den reflekteras en stor del av den infraröda strålningen, dvs. värmestrålningen, tillbaka och kommer inte ut genom väggen.
Värmeisolering med grafit-EPS är 20 % bättre än motsvarande EPS utan grafitpartiklar. För att uppnå samma värmeisolering kan man således minska isoleringstjockleken jämfört med traditionell EPS. Mängden använd råvara kan minskas i samma proportioner och på så vis minskar produktens miljöpåverkan.

Enkelt och snabbt byggande

Värmeblock muras inte utan staplas. Samtidigt armeras konstruktionen och värmeisoleringens fogar tätas med polyuretanskum. Efter staplingen fylls konstruktionens håligheter med betongmassa. På så sätt får man en hållbar konstruktion med en täthet och massivitet i en klass för sig.

 

Lammin Betoni on tuonut markkinoille Suomen ensimmäisen lämpöharkon jo vuonna 1983.

Lammin Betoni lanserade Finlands första värmeblock på marknaden redan 1983. Detta värmeblock, som skulle muras, var 300 mm brett och tålde höga markpåfrestningar och blev en föregångare inom sin bransch.