För lantbruk och industri

När objektet kräver massivitet och stor stödyta av konstruktionerna, är MH250-familjens block som staplas och gjuts lämpliga. MH250-produkfamiljen formar en färdig helhet, som förutom grundblocket också hanterar hörn- och ändblock som är kompatibla med konstruktionen. Blockens dimensioner följer 2M- (200 mm) modulkonstruktionen.

Exempel på användningsobjekt:

  • Olika konstruktioner för lantbruk och industri
  • Höga stödmurar för marktryck
  • Krävande fundament
  • Objekt som kräver bra ljudisolering

MH250 Muottikivi
 

Gjutblock 250

Grunden för skalblocksfamiljen utgörs av ett rakt 600 mm långt grundblock. Blocket utgörs av två betongskal och tre betongmedar. I blockets ändar finns sponter och noter som låses i de motsatta blocken. Blocket är samtidigt lätt att hantera men också hållbart mot gjuttrycket.

Alla våra skalblock har försetts med spår för horisontaljärn. Med spårens hjälp sitter järnen där de ska, också under gjutningen. På så vis fylls skyddsbetongkamrarna i konstruktionerna säkert. På blockens botten finns också spår för mötesprofilen. Öppningens avväxlingar är då enkla att uppföra med den patenterade konstruktionen för mötesprofilen.

Teknisk information

Produktbeteckning:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
MH250
600x250x200 mm
24 kg
150 l/m²
8,33 st./m²
550 kg/m²
64 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
40st. / pall
1000 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Hörnblock

Skalblockkonstruktionens hörn är enkla att genomföra med färdiga hörnblock. Blocken är dimensionerade så att de stödjer 2M-moduldimensioneringen (200 mm delbar). Hörnblocken är försedda med spår för horisontaljärnen, samt spontar som grundblocken låses fast i.

Hörnblocken används så att hörnblocket på vartannat blocklager monteras omvänt jämfört med hörnblocket i lagret nedanför. På så sätt uppnår man väggens överlapp på 200 mm. Hörnblocken håller väl för gjuttrycket som uppstår av betonggjutningen. Eftersom konstruktionen i sig inte fäster i de angränsande blocken, måste skalblockkonstruktionen ändå alltid stödjas åtminstone i hörnen och vid ändblocken under gjutningen.

Hörnblocken säljs i par (1 par = 1 vänsterhänt och 1 högerhänt hörnblock).

Teknisk information

Produktbeteckning:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
MH250K
450x250x200 mm
17 kg
150 l/m²
-
550 kg/m²
64 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
40st. / pall
720 kg
Parvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Ändblock

Vi erbjuder färdiga ändblock till utförandet av objektens fönster- och dörröppningar samt för avslutande väggkonstruktioner. Vid användning av ändblock behöver inte gjutformer tillverkas separat för öppningarnas kanter eller avslutande konstruktioner under gjutningen. Detta påskyndar arbetet betydligt, samt minskar arbetsmängden.

Vid normal blockstapling har alltid skalblock ett överlapp på 200 mm. Pga. detta packar vi alltid långa (600 mm) och korta ändblock (400 mm) på samma pall. På så sätt behöver inte ändblocken bearbetas på byggarbetsplatsen för att uppnå överlapp.

Ändblocken säljs i par ( 1 par = 1 långt och ett kort ändblock).

Teknisk information

Produktbeteckning:
Mått:

Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
MH250P
600/400x250
x200 mm
25/17 kg
150 l/m²
-
550 kg/m²
64 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
20/20st. / pall
860 kg
Parvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)