Mångsidighet och hållbarhet

MH200-produktfamiljen lämpar sig för verkligt mångsidiga användningsområden. De staplingsbara blocken går snabbt att montera och efter gjutningen är konstruktionen synnerligen hård och tät. Eftersom blocken är så enkla att hantera används de ofta i väggar mellan bostäder och i bärande mellanväggar. Blocken är också lämpliga till saneringsobjekt. I produktfamiljen ingår grundblock, hörnblock, samt kort och långt ändblock.

Exempel på användningsobjekt:

  • Hisschakt
  • Saneringsobjekt
  • Väggar mellan bostäder
  • Bärande mellanväggar
  • Stödmurar
  • Fundament
  • Olika silokonstruktioner, lantbruks- och industriobjekt

MH200 Muottikivi
 

 

Skalblock 200

Grunden för skalblocksfamiljen utgörs av ett rakt 600 mm långt grundblock. Blocket utgörs av två betongskal och tre betongmedar. I blockets ändar finns sponter och noter som låses i de motsatta blocken. Blocket är samtidigt lätt att hantera men också hållbart mot gjuttrycket.

Alla våra skalblock har försetts med spår för horisontaljärn. Med spårens hjälp sitter järnen där de ska, också under gjutningen. På så vis fylls skyddsbetongkamrarna i konstruktionerna säkert. På blockens botten finns också spår för mötesprofilen. Öppningens avväxlingar är då enkla att uppföra med den patenterade konstruktionen för mötesprofilen.

Teknisk information

Produktbeteckning:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
MH200
600x200x200 mm
21 kg
115 l/m²
8,33 st./m²
450 kg/m²
62 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
50st. / pall
1100 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Hörnblock

Skalblockkonstruktionens hörn är enkla att genomföra med färdiga hörnblock. Blocken är dimensionerade så att de stödjer 2M-moduldimensioneringen (200 mm delbar). Hörnblocken är försedda med spår för horisontaljärnen, samt spontar som grundblocken låses fast i.

Hörnblocken används så att hörnblocket på vartannat blocklager monteras omvänt jämfört med hörnblocket i lagret nedanför. På så sätt uppnår man väggens överlapp på 200 mm. Hörnblocken håller väl för gjuttrycket som uppstår av betonggjutningen. Eftersom konstruktionen i sig inte fäster i de angränsande blocken, måste skalblockkonstruktionen ändå alltid stödjas åtminstone i hörnen och vid ändblocken under gjutningen.

Hörnblocken säljs i par (1 par = 1 vänsterhänt och 1 högerhänt hörnblock).

Teknisk information

Produktbeteckning:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
MH200K
600x200x200 mm
21 kg
115 l/m²
-
450 kg/m²
62 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
48st. / pall
1020 kg
Parvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Ändblock

Vi erbjuder färdiga ändblock till utförandet av objektens fönster- och dörröppningar samt för avslutande väggkonstruktioner. Vid användning av ändblock behöver inte gjutformer tillverkas separat för öppningarnas kanter eller avslutande konstruktioner under gjutningen. Detta påskyndar arbetet betydligt, samt minskar arbetsmängden.

Vid normal blockstapling har alltid skalblock ett överlapp på 200 mm. Pga. detta packar vi alltid långa (600 mm) och korta ändblock (400 mm) på samma pall. På så sätt behöver inte ändblocken bearbetas på byggarbetsplatsen för att uppnå överlapp.

Ändblocken säljs i par ( 1 par = 1 långt och ett kort ändblock).

Teknisk information

Produktbeteckning:
Mått:

Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
MH200P
600/400x200
x200 mm
21/15 kg
115 l/m²
-
450 kg/m²
62 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
24/24st. / pall
900 kg
Parvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)