Bärande konstruktioner och fundament

Produkterna i MH150-produktfamiljen, som staplas och gjuts, används till mycket olika användningsobjekt. Blocken är lätthanterade, i hålrummen får det plats nödvändig teknik och gjutningen ger en mycket stark slutkonstruktion. I produktfamiljen ingår grundblock, hörnblock och ändblock samt ett välvt skalblock. Med det välvda blocket kan man genomföra objekt med en diameter på 3-7 meter.

Exempel på användningsobjekt:

 

  • Bärande väggar
  • Gavlar
  • Grundmurar
  • Fundament
  • Saneringsobjekt
  • Olika simbassänger mm.

 

MH150 Muottikivi
 

Skalblock 150

Grunden för skalblocksfamiljen utgörs av ett rakt 600 mm långt grundblock. Blocket utgörs av två betongskal och tre betongmedar. I blockets ändar finns sponter och noter som låses i de motsatta blocken. Blocket är samtidigt lätt att hantera men också hållbart mot gjuttrycket.

Alla våra skalblock har försetts med spår för horisontaljärn. Med spårens hjälp sitter järnen där de ska, också under gjutningen. På så vis fylls skyddsbetongkamrarna i konstruktionerna säkert. På blockens botten finns också spår för mötesprofilen. Öppningens avväxlingar är då enkla att uppföra med den patenterade konstruktionen för mötesprofilen.

Teknisk information

Produktbeteckning:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
MH150
600x150x200 mm
19 kg
80 l/m²
8,33 kpl/m²
350 kg/m²
58 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
64st. / pall
1250 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Hörnblock

Skalblockkonstruktionens hörn är enkla att genomföra med färdiga hörnblock. Blocken är dimensionerade så att de stödjer 2M-moduldimensioneringen (200 mm delbar). Hörnblocken är försedda med spår för horisontaljärnen, samt spontar som grundblocken låses fast i.

Hörnblocken används så att hörnblocket på vartannat blocklager monteras omvänt jämfört med hörnblocket i lagret nedanför. På så sätt uppnår man väggens överlapp på 200 mm. Hörnblocken håller väl för gjuttrycket som uppstår av betonggjutningen. Eftersom konstruktionen i sig inte fäster i de angränsande blocken, måste skalblockskonstruktionen ändå alltid stödjas åtminstone i hörnen och vid ändblocken under gjutningen.

Hörnblocken säljs i par (1 par = 1 vänsterhänt och 1 högerhänt hörnblock).

Teknisk information

Produktbeteckning:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
MH150K
550x150x200 mm
17 kg
80 l/m²
-
350 kg/m²
58 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
64st. / pall
1150 kg
Parvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Ändblock

Vi erbjuder färdiga ändblock till utförandet av objektens fönster- och dörröppningar samt för avslutande väggkonstruktioner. Vid användning av ändblock behöver inte gjutformer tillverkas separat för öppningarnas kanter eller avslutande konstruktioner under gjutningen. Detta påskyndar arbetet betydligt, samt minskar arbetsmängden.

Vid normal blockstapling har alltid skalblock ett överlapp på 200 mm. Pga. detta packar vi alltid långa (600 mm) och korta ändblock (400 mm) på samma pall. På så sätt behöver inte ändblocken bearbetas på byggarbetsplatsen för att uppnå överlapp.

Ändblocken säljs i par ( 1 par = 1 långt och ett kort ändblock).

Teknisk information

Produktbeteckning:
Mått:

Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
MH150P
600/400x150
x200 mm
19 kg
80 l/m²
-
350 kg/m²
58 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
32/32st. / pall
1060 kg
Parvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)

Välvt skalblock 150

I 150-skalblocksfamiljen ingår också ett 400 mm långt välvt skalblock. Det välvda blocket används för olika burspråk, silon, simbassängskonstruktioner, stödmurar och välvda fundament.

Med KMH150-blocket kan man utföra alla välvda objekt med en diameter på 3-7 m. Om man behöver större krökningsradie kan man förverkliga detta genom att kombinera det välvda blocket och det raka MH150-blocket.

Teknisk information

Produktbeteckning:
Mått:
Vikt:
Betongåtgång:
Blockåtgång:
Krökningsradie:
Vikt färdig vägg:
Ljudisolering, Rw*:
Brandsäkerhet:
KMH150
400x150x200 mm
12 kg
80 l/m²
12,5 st./m²
1,5-3,5 m (radie)
350 kg/m²
58 dB
A1
*Egenskaper hos ytbelagd vägg.
 

Förpackningsinformation

Antal per pall:
Pallvikt:
Försäljning: 
70st. / pall
880 kg
Pallvis

 

Produktdokument

Prestandadeklaration (DoP)
Produktcertifikat (FI)
Broschyr (pdf)
Arbetsanvisningar (pdf)