Samtalspriser (Finland)

Samtalspriset är 8,35 cent/samtal samt 7,02 cent/min om du ringer med fast telefon, eller 17,17 cent/min om du ringer från mobiltelefon.