1. Registerbeskrivningn

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

2. Registerbehållarens namn och adress

Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8
FI-16900 LAMMI, FINLAND
FO-nummer: 0150601-1

3. Registrets namn

Lammin Betoni Oy:s Kund- och proffsregister.

4. Användning av informationen

Informationen används i syfte att vårda och upprätthålla kundrelationerna mellan Lammin Betoni Oy och kunden. Informationen används för fakturering och kundmeddelande. 

5. Informationskälla

Information till kundregistret samlas vid normal handel. Information till proffsregistret erhålls när proffskunder registrerar sig till Lammin Betoni Oy:s proffs-service eller när de uppdaterar sin egen information. .

6. Riktighet av informationen

Riktigheten av informationen kontrolleras ej, eller kontrolleras vid transaktioner. Kunderna av proffs-service har en begränsad möjlighet att ändra lagrad information genom användarnamn-lösenord -identifiering eller genom att kontakta administratören.

7. Registrets innehåll

Kundregistret innehåller följande information:

 • Kundens namn
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Postnummer
 • Ort
 • Företag
 • Betalningsvillkor
 • Möjlig kontaktperson

Proffs-service innehåller följande information:

 • e-postadress (användarnamn)
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Företag
 • Vid registreringen anmält yrkesområde

8. Utlämnande av information

Lammin Betoni Oy lämnar inte ut uppgifter till tredje part. Lammin Betoni Oy får lämna ut uppgifter i den utsträckning som tillåts och begränsas av gällande lagstiftning.

9. Registrets säkerhet

Varje registrerad har rätt till att betrakta sina registeruppgifter, samt inom proffs-service i begränsad omfattning att redigera uppgifterna genom användarnamnet som beviljats honom/henne. Lammin Betoni Oy administrerar inte lösenorden. I samband med registreringen genereras ett automatiskt meddelande till kunden innehållande identifieringsinformation.

Samtliga frågor inom området kan skickas till oss på: lammin.betoni@lamminbetoni.fi