Lammin Betongs historik

 • 1956 Töykkälän Tiilikate började sin verksamhet i Hakkala herrgårds ladugård i Lammi.
 • 1958 Aarne Töykkälä utökade produktionen till att innebära brunnsringar, betongrör och -trummor.
 • 1964 Ladugårdsbranden förstörde maskinerna samt förrådet av 40 000 taktegel. Verksamheten fortsatte i produktionshallen, som blev färdig 1960.
 • 1966 Första betongblocksmaskinen "Sampo", utvecklad av Aarne Töykkälä, invigdes.
 • 1970–1971 Fabriken flyttade till sin nuvarande plats i Lammis Palkkisilta. En egen betongstation byggdes, och första skalblocken sattes i produktion.
 • 1983 Värmeblocksproduktion startade med en ny blocksmaskin, i en ny produktionsanläggning på 1 000 m2.
 • 1988 Produktionsanläggningen utvidgades återigen med 1 000 m2  och en tredje blocksmaskin togs till bruk.
 • 1991 Ett nytt, slipat värmeblock kom till marknaden. Under recessionen kämpade företaget vidare även med murblock, gårdsstenar samt betongplattor.
 • 1996 Det 40-åriga företagets kraftfulla satsningar på bl.a. marknadsföringen av stenhus och säljbefrämjande åtgärder började visa resultat.
 • 1997 Lammi-stenhus för första gången på bostadsmässan i Raisio.
 • 1998 Försäljningen av Lammi-stenhus växte starkt och fabriken gick över till två skift.
 • 2000 Lammi-kivitalo på Tusby bostadsmässa. Lammi murblock steg till marknadsledare.
 • 2004 Lammi-Stenhus grundades. Företaget fokuserar på marknadsföring av stenhuspaket. Landskapets företagarpris gavs till  Lammi Betong Ab.
 • 2005 Produktionsanläggningarna växte till 6 200 m2, nya produktionslinjerna togs till bruk.
 • 2006 Företaget fyllde 50 år. Ett nytt dotterbolag, Lammi-Perustus Oy (Lammi-Grund Ab?), grundades.
 • 2008 Förnyade LammiMuren kom till marknaden.
 • 2009 Systerbolaget Lammi-Dom grundades för Rysslandsexporten.
 • 2010 Villa Valo vann publikomröstningen på Bostadsmässan som det första stenhuset genom tiderna. Första priset även på inrednings- och gårdsomröstningarna.
 • 2012 Fabrikens betongstation förnyades till en av de modernaste i världen. Miljoninvesteringen utökade kapaciteten, skapade möjligheter till utvecklingen av massorna samt förbättrade ekologin, ergonomin och tillförlitligheten.
 • 2012 Villa Ilo vann publikomröstningen på Bostadsmässan i Tammerfors.
 • 2013 En uteväggsprodukt LL500 som uppnår till år 2020 energieffektivitetsnivå infördes på marknaden.

 

Lammin Betonin toiminta alkoi 1956.
Företaget startade sin verksamhet 1956.

60-luvulla Lammin Betoni teki ensimmäiset harkot ja sementtitiilet.
På 60-talet gjordes de första blocken och cementteglen. 

Lammin Betoni siirtyi nykyiselle paikalle Palkkisiltaan 70-luvun alussa.
Företaget flyttade till sin nuvarande plats i Palkkisilta i början av 70-talet.

Misteli Espoossa 2006. Lammin Betoni täytti 50 vuotta.
Misteli i Esbo 2006. Företaget firade sitt 50-årsjubileum.

 Villa Iivi Oulu 2005.
Mitten av 2000-talet var en period av snabb tillväxt. Villa Iivi i Uleåborg 2005.