Ett säkert val

De betongprodukter vi tillverkar är säkra och högklassiga. Våra produkter är CE-märkta, de har beviljats produktcertifikat och de ingår i den bästa M1-utsläppsklassen av RTS inomhusluftsklassificering. På vår webbplats finner du skyddsinformationsblad och vi är med i Förpackningsbranschens Miljöregister PYR. Kvalitetskontrollen av vår produktion pågår kontinuerligt och övervakas av Inspecta Sertifiointi Oy.

Nedan visas aktuella produktdokument.

 

Lammin Betonin betonituotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia. Lammin Betonin betonituotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia.  Lammin Betonin betonituotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia.

CE-märkning av Lammin Betonis produkter

Den nya byggproduktförordningen (EU nr 305/2011) trädde i kraft i sin helhet 1.7.2013. I och med förordningen blev även CE-märkningen obligatorisk för de byggprodukter som har en giltig harmoniserad produktstandard (hEN).

Alla produkter som vi tillverkar och som omfattas av de harmoniserade produktstandardernas (hEN) tillämpningsområde är CE-märkta. Detta underlättar jämförelse av produktinformation och för ännu tydligare fram våra produkters egenskaper. För återförsäljare och slutanvändare är våra CE-märkta produkter en garanti för att produkterna har testats korrekt och att de uppfyller alla krav från myndigheter.

Prestandadeklaration (DoP)

Med prestandadeklarationer tar vi tillverkarens ansvar för att alla våra produkters prestandanivåer dvs. egenskaper stämmer med det vi angivit. Det är en slags tillverkningsgaranti gällande de egenskaper som produkterna ska uppfylla.

Prestandadeklaration (DoP):

Värmeblock (EN 15435)
LL500CPR1306
EMH350CPR1306
 
LL400CPR1306

 
Skalblock (EN 15435)
MH150CPR1306
MH250CPR1306
 
MH200CPR1306
MH300CPR1306
 
Murblock- och pelare (EN 15435)
LM-CPR1306
 
PH-CPR1306
 
Gårdssten och -plattor (EN 1339)
x60CPR1306
 
 
Hörnblock (EN 1340)
RK-CPR1306
 
 
Mellanväggsblock (EN 771-3)
VSK100CPR1306  

 

CE-merkintä

Klicka på länken så visas prestandadeklarationerna i ett nytt fönster.

OBS!
CE-märkningen och märkningens tilläggsinformation visas på etiketterna/palletiketterna på våra produktförpackningar. På en del av etiketterna saknas CE-märkningen pga. märkningstekniken. Med dessa produktpallar levererar vi CE-märkningen tillsammans med leveranssedlarna.

Frivilliga FI-produktcertifikat

Utöver vår egen kvalitetskontroll garanterar vi kvaliteten för våra produkter och vår verksamhet via en frivillig, opartisk certifiering. Vårt produktcertifikat har beviljats av Inspecta Sertifiointi Oy.

I certifieringsprocessen kontrolleras produkternas överensstämmelse med kraven, kvalitet och kvalitetskontroll genom inspektionsbesök. I certifieringen ingår en första kontroll av produktionsanläggningen, produktens inledningstest samt certifiering av produkten. En förutsättning för certifikatets giltighet är kontinuerlig kvalitetskontroll av produkterna samt inspektionsbesök i produktionsanläggningen.

FI-märkningen som finns på produkten, förpackningen eller fraktsedeln garanterar att produkten uppfyller standarden eller kraven i myndighetsbestämmelser- och anvisningar.

Vapaaehtoiset FI-tuotesertifikaatit - Lammin Betoni

Klicka på länken så visas produktcertifikaten i ett nytt fönster.

Utsläppsklassificering för byggmaterial M1

Byggmaterialets utsläppsklassificering visar kraven för de material som används i allmänna arbets- och bostadslokaler för en god inomhusluft. M1-märkningen visar på lågemissionsutsläpp.

Våra produkter för inomhusbruk har blivit beviljade Bygginformationsstiftelsen RTS bästa M1-utsläppsklassificering.

En god inomhusluft förutsätter att hänsyn tas till inomhusluften i alla faser under planeringen, byggandet och användningen. Dess slutliga kvalitet påverkas av många olika faktorer, även av byggmaterial som används i inomhusutrymmena.

M1-utsläppsklassificeringens intyg:

M1-utsläppsklassificeringsintyg (-2016)
Värmeblock, Skalblock, Pelare, VSK
 

 

Klicka på länken så visas utsläppsintyget i ett nytt fönster.

PYR-märkningen

Den finländska PYR-märkningen visar att företaget bär sitt miljöansvar även gällande användningen av förpackningar. Tack vare systemet för återvinning- och nyttobruk som finansieras av företagen är det endast en liten del av förpackningarna i Finland som inte återvinns.

Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Oy beviljar rätten att använda märket till företag som efter att ha registrerat sig hos PYR åtar sig att återvinna sin del av förpackningarna.

Lammin Betoni Oy

Vi är ett av de företag som ingår i Miljöregister PYR Oy. En aktuell lista kan du se här.

PYR-merkintä - Lammin Betoni