Lammin Betoni on Suomen vanhin ja suurin betonisten rakennuskivien valmistukseen keskittynyt yritys.

Lammi Betong -koncern

Lammi Betong är Finlands äldsta och största företag fokuserad på tillverkning av byggblock i betong. Som en alltmer internationell koncern är vi kända för vårt mångsidiga sortiment av betongblock och miljöbetongprodukter, samt vår strikta kvalitet. Familjeföretaget som grundats 1956 har med sin uppfinningsförmåga och kunskap röjt sin väg till toppen av finländskt stenbyggande.

Nykomlingen inom koncernen är Lammi-Perustus Oy (Lammi-Grund Ab) som fokuserar på högkvalitativa produkter för grundkonstruktion och som bl.a. tillverkar TASSU-gjutformar för betongsulor på sin Vanda-anstalt. TASSU är en snabb och enkel färdig form för gjutning av betongsulan.

Vi exporterar framför allt till Ryssland, Estland, Sverige och Norge. Lammi Betongs omsättning i år 2012 var 12,1 milj. €. Vi har nästan femtio anställda. Resultatet var positivt.

Lammi Betong -koncern

Omsättning ca. 21,2 miljoner euro (2013).
Personalstyrka 55 (2013).
 

Lammin Betoni Oy (Lammi Betong Ab) - Moderbolag

  • Grundats 1956.
  • Huvudsäte Lammi, Hämeenlinna/Tavastehus.

Lammi-Perustus Oy (Lammi-Grund Ab)

  • Blev ett eget bolag 2006.
  • Huvudsäte Vanda.
  • Ett flertal återförsäljningspunkter i järnhandel på olika håll i Finland.