1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8
16900 LAMMI
Y-tunnus: 0150601-1

3. Rekisterin nimi

Lammin Betoni Oy:n asiakas- ja ammattilaiset -rekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Lammin Betoni Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Tietoja käytetään laskuttamiseen ja asiakastiedottamiseen.

5. Tietojen lähde

Asiakasrekisterietoja kerätään normaalin kaupankäynnin yhteydessä. Ammattilaisrekisterin tiedot saadaan asiakkaiden rekisteröityessä Lammin Betoni Oy ammattilaiset -palveluun tai päivittäessään omia tietojaan.

6. Tietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta tai tarkistetaan asioinnin yhteydessä. Ammattilaispalvelun asiakkaalla on mahdollisuus rajoitetusti korjata tallennettavia tietoja käyttäen käyttäjätunnus-salasana –tunnistusta  tai ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitäjään.

7. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

 • Asiakkaan nimi
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Yhtiö
 • Maksuehto
 • Mahdollinen yhteyshenkilö

Ammattilaiset -palvelu sisältää seuraavat tiedot:

 • Sähköpostiosoite (tunnus)
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Osoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Yhtiö
 • Rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettu ammattiala

8. Tietojen luovutus

Lammin Betoni Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Lammin Betoni Oy voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

9. Rekisterin suojaus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus rekisteriin tietojensa näkemiseen ja ammattilaispalvelussa rajoitettuun muokkaamiseen hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella. Lammin Betoni Oy ei hallinnoi salasanoja. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalle generoidaan automaattiviesti, joka sisältää tunnistustiedon.

Kaikkia asiaan liittyviä kysymyksiä voi meille osoittaa osoitteeseen: lammin.betoni@lamminbetoni.fi