Turvallinen valinta

Valmistamamme betonituotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia. Tuotteemme on CE-merkitty, niille on myönnetty tuotesertifikaatit ja ne kuuluvat Rakennustietosäätiö RTS:n sisäilmastoluokituksen parhaaseen M1-päästöluokkaan. Tuomme sivuillamme asianmukaisesti esiin käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ja kuulumme Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR:iin. Tuotannomme laadunvalvonta on jatkuvaa ja se on Inspecta Sertifiointi Oy:n alaista.

Alla on esitetty kootusti ajantasaiset tuotedokumentit.

 

Lammin Betonin betonituotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia. Lammin Betonin betonituotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia. Lammin Betonin betonituotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia.  Lammin Betonin betonituotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia.

CE-merkintä Lammin Betonin tuotteissa

Uusi rakennustuoteasetus (EU N:o 305/2011) astui kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. Asetuksen myötä myös CE-merkintä tuli pakolliseksi kaikille niille rakennustuotteille, joilla on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi (hEN).

Kaikki valmistamamme tuotteet, jotka kuuluvat harmonisoitujen tuotestandardien (hEN) soveltamisalaan on CE-merkitty. Tämä helpottaa tuotetietojen vertailua ja tuo entistä selvemmin tuotteittemme ominaisuudet esille. Jälleenmyyjille ja loppukäyttäjille CE-merkityt tuotteemme ovat tae siitä, että tuotteet on asianmukaisesti testattu ja merkitty ja että ne täyttävät kaikki viranomaisten vaatimukset.

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Suoritustasoilmoituksella otamme valmistajana vastuun siitä, että kunkin valmistamamme tuotteen suoritustasot, eli ominaisuudet ovat ilmoitetun mukaisia. Se on siis eräänlainen valmistajan vakuus niistä ominaisuuksista, jotka tuote täyttää. 

Suoritustasoilmoitukset (DoP):

Lämpökivet (EN 15435)
LL500CPR1306
EMH350CPR1306
 
LL400CPR1306

 
Muottikivet (EN 15435)
MH150CPR1306
MH250CPR1306
 
MH200CPR1306
MH300CPR1306
 
Muurikivet ja pilarit (EN 15435)
LM-CPR1306
 
PH-CPR1306
 
Pihakivet ja -laatat (EN 1339)
x60CPR1705
 
x60CPR1306 (vanha)
Reunakivet (EN 1340)
RK-CPR1306
 
 
Väliseinäkivet (EN 771-3)
VSK100CPR1306  

 

CE-merkintä

Suoritustasoilmoitukset avautuvat uuteen ikkunaan linkkiä klikkaamalla.

HUOM!
CE-merkintä ja merkinnän lisätiedot on esitetty tuotepakkauksiemme etiketeissä/lavalapuissa. Osassa etiketeistä CE-merkintä puuttuu 

merkintätekniikasta johtuen. Toimitamme näiden tuotelavojen mukana CE-merkinnän toimitus- asiakirjojen mukana.

Vapaaehtoiset FI-tuotesertifikaatit

Oman laadunvalvontamme lisäksi varmistamme tuotteittemme ja toimintamme laatua vapaaehtoisella, puolueettomalla sertifioinnilla. Tuotesertifikaatimme on myöntänyt Inspecta Sertifiointi Oy.

Sertifiointiprosessissa tuotteiden vaatimustenmukaisuus, laatu ja laadunvalvonta tarkastetaan tarkastuskäynneillä. Sertifiointiin kuuluu tuotantolaitoksen alkutarkastus, tuotteen alkutestaus ja tuotteen varmentaminen. Sertifikaatin voimassaolon edellytyksenä on tuotteiden jatkuva laadunvalvonta ja tuotantolaitoksessa tehtävät tarkastuskäynnit.

Tuotteesta, pakkauksesta tai kuormakirjasta löytyvä FI-merkki todistaa, että tuote täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset.

Vapaaehtoiset FI-tuotesertifikaatit - Lammin Betoni

Tuotesertifikaatit avautuvat uuteen ikkunaan linkkiä klikkaamalla.

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuudessa tai ammatissa. Kemikaalin jakelijan, joka vastaa kemikaalin markkinoille saattamisesta, on toimitettava se kemikaalin vastaanottajalle.

Lammin Betonin tuotteet

Osa välitystuotteistamme on sellaisia, että niistä on laadittu käyttöturvallisuustiedoteet. Esitämme näiden tuotteiden osalta tiedotteet ohessa.

Käyttöturvallisuustiedotteet:

Primerit
Aukonylitysprofiilien primer

 

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä.

Sisätiloissa käytettäville tuotteillemme on myönnetty Rakennustietosäätiö RTS:n paras M1-päästöluokitus.

Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sen lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella sisätilojen rakennusmateriaalit. 

M1-päästöluokituksen todistus:

M1-päästöluokitustodistus (-2016)
Lämpökivet, Muottikivet, Pilarit, VSK
 

 

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 - Lammin Betoni

Päästötodistus avautuu uuteen ikkunaan linkkiä klikkaamalla.

PYR-merkintä

Suomalainen PYR-merkki kertoo, että yritys kantaa ympäristövastuunsa myös pakkaustensa hyötykäytön osalta. Yritysten rahoittaman uudelleenkäyttö- ja hyötykäyttöjärjestelmän ansiosta Suomessa vain hyvin pieni osa pakkauksista jää hyödyntämättä.

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy myöntää merkin käyttöoikeuden yrityksille, jotka PYRiin rekisteröityneinä tekevät osansa pakkausten hyötykäytössä.

Lammin Betoni Oy

Kuulumme Ympäristörekisteri PYR Oy:n liittyneisiin yrityksiin. Ajantasaisen listauksen voit tarkastaa tästä.

PYR-merkintä - Lammin Betoni