Toimiva piha muurilla

Muuri on pystysuora tai kallistettu seinämä, jonka käyttöalue ulottuu kukkapenkin pengerryksistä ja erilaisista pihapiirin tukirakenteista aina usean metrin korkuisiin maanpainemuureihin. Haasteellinen rinnepiha muotoutuu erilaisten muurien avulla näyttäväksi puutarhaksi ja toimivaksi oleskelupaikaksi. Muuri voidaan rakentaa suoraksi tai kaarevaksi pihan edellytysten mukaan.

Muurilla voi parantaa myös tasamaatontin ilmettä. Muurikivistä rakennetut korotetut istutusalustat antavat kasveille riittävän multatilan silloinkin, kun pihamaa ei salli riittävän syvän kasvualustan kaivamista. Muurin ja mullan välissä suositellaan käytettäväksi patolevyä estämään kivien kostumista. Myös routasuojaus kannattaa toteuttaa kasvien juurien suojaksi. Muuri-istutukset luovat pihapiiriin tyyliä ja ryhdikkyyttä ja toimivat puutarhan tilanjakajina. Muurikivien runsas värivalikoima ja erilaiset pintastruktuurit antavat lukuisia vaihtoehtoja kokonaisilmeeseen. Ilme viimeistellään kansikivillä, jotka kiinnitetään paikalleen ohutsaumalaastilla tai erilaisilla liimavaahdoilla. Jos muuriin halutaan lisäelementtejä – kuten valaistus tai koristealtaan suihkulähde – on sähkötyöt huomioitava jo rakentamisvaiheessa.

Muuri lisää turvallisuutta

Rinnetonteille on tyypillistä tontin suuret korkeuserot ja tästä syystä rinnettä rajaaviin rakenteisiin kohdistuva maanpaine. Muurillla voidaan tukea pengerretty maa paikoilleen ja porrastaa rinteet toimivaksi ja turvalliseksi pihaksi. Kulkuväylillä muuriin voidaan lisätä putoamissuojat ja muurivalaistus lisäämään turvallisuutta pihapiirissä. Muurin kivet lukkiutuvat toisiinsa ja tarvittaessa muuri voidaan valaa. Näin rakenteesta tulee luja ja maapainetta kestävä.

Matalasta muurista monimetriseen seinämään

Muurin korkeus voi vaihdella kymmenistä senteistä useisiin metreihin. Yli 75 cm korkeat muurit vaativat rakenteen vahvistamista harjateräksellä ja betonimassalla. Muurin korkeuden kasvaessa valetaan betonimassaa muurikivien jokaiseen pystyreikään, jotta varmistetaan riittävä rakennelujuus. Korkeammat muurit vaativat myös vahvemmat perustukset ja anturan. Riippumatta muurin korkeudesta on sen alla olevan maan liikkuminen routimisen tai muun syyn takia eliminoitava. Huomiota täytyy kiinnittää myös siihen, että korkeat muurit vaativat usein rakennusluvan, tai vähintäänkin toimenpideilmoituksen. Asian voi tarkistaa kotikunnan rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muurin rakentamista.

Muurin perustukset ja pohjatyöt

Alle 70 cm korkean tukimuurin perustaksi riittää usein tiivistetty murskesora, eikä rakennetta välttämättä tarvitse lujittaa raudoituksin tai betonimassatäytöllä. Muurirakennelmien sisäpuolelle kertyvä vesi johdetaan pois esimerkiksi muurin alaosaan asennettujen salaojaputkien avulla. Alle 50 cm korkea tukimuuri voidaan latoa muurikivistä sellaisenaan, eikä muurikivien reikiä tarvitse erikseen täyttää. Kun muurin korkeus on yli 50 cm, mutta alle 75 cm, tarvitsee muurikivestä tehtävän muurin reiät täyttää soralla tai sepelillä. 

Korkeat tukimuurit

Yli 75 cm korkean muurin alle vaaditaan betoniantura. Anturan mitoitus täytyy suunnitella kohdekohtaisesti: mitä korkeampi muuri, sitä leveämpi antura ja järeämpi betoniraudoitus muuriin vaaditaan. Myös antura vahvistetaan harjateräksillä. Anturan alle tehdään routaeriste. Muurin ja sen taakse jäävän maamassan väliin on hyvä asentaa myös pystyasentoinen lämpöeristelevy, jolloin voidaan estää routimista. Yleinen tapa korkeissa muureissa on myös käyttää muurin taustatäyttönä lecasoraa.

Muurikivien asennus

Tukimuurin pohja on tehtävä huolella, jotta rakennelma onnistuu. Varmista muurikivien suoruus käyttämällä vesivaakaa ja tarvittaessa kumivasaraa, jolla napautat kiven asentoonsa. Pingota linjalanka kulmasta muurin kumpaankin suuntaan, osoittamaan kohti muurikiveyksen ensimmäisen kerroksen etu- ja yläreunaa. Linjalanka asennetaan muurikivien sileän pinnan puolelle. Muurikivikerros aloitetaan yleensä kulmasta tai päädystä. Kivikerrosten väliset pinnat puhdistetaan hiekasta ja irtokivistä. Pystysaumat tulee latoa limittäin siten, että alemman kerroksen lyhyen rusettikiven päälle tulee ylemmässä kerroksessa pitkä kivi. Tällöin rakenne on mahdollisimman tukeva ja huolitellun näköinen. Muurikiviparin mitoitus on suunniteltu siten, että muurikivien valuonteloista tulee yhtenäiset vaikka muurikivet limitetään. Ylin muurikivikerros viimeistellään kansikivipareilla tai luonnonkivilaatoilla.

Tarkemmat ohjeet eri korkuisten muurien perustamisesta ja muurikivien asentamisesta löytyy työohjeistamme »

Anturaa tarvittaessa kannattaa tutustua myös TASSU-valmisanturamuotteihin »


Valettava muurikivi ja muut muurituotteet

Reiällisten muurikivien rakenne mahdollistaa matalien muurirakenteiden ohella myös massiivisten tukimuurien rakentamisen. Jotta varmistetaan riittävä rakennelujuus, käytetään muurikivien pystyaukoissa vahvistuksena harjaterästä ja valetaan reiät umpeen.
Muuri ladotaan muurikivipari kerrallaan ja viimeistellään umpinaisilla kansikivillä. Muurikivipari koostuu pitkästä kivestä ja lyhyestä, niin sanotusta rusettikivestä. Muurikivistä syntyvän pystysuoran seinämän molemmat julkisivut ovat siistejä, ja muurikivet kelpaavatkin myös aidan rakentamiseen. Valmistamamme muurikivet ovat toiselta sivultaan sileitä ja toisaalta lohkaistuja. Erilaisia sileäkylkisiä ja lohkopintaisia muurituotteita käyttämällä muurin ulkonäkö voidaan valita maun mukaan. Yleisempää on, että muuri rakennetaan siten, että lohkopinta on aina samaan suuntaan, mutta yhdistelemällä ladonnassa sileätä ja lohkopintaa saadaan muurista hyvin elävä.

Lue lisää muurituotteista »

Muuri muottiharkoista

Muurit toteutetaan yleensä muurikivistä, jolloin muuria ei tarvitse erikseen pinnoittaa, vaan lohkopinta tai sileä betonipinta toimii valmiina julkisivupintana. Kun muurilta halutaan erilaista julkisivupintaa voidaan muuri tehdä muottiharkoista. Pinnoitteena voidaan käyttää erilaisia rappauksia tai kivirouheita. Yleinen tapa on myös pinnoittaa muuri luonnonkivilaatoilla. Muottiharkkojen hyvä puoli on myös se, että niitä on eri paksuisina. Tällöin matalammat muurit voidaan tehdä 150 mm leveistä muottiharkosita ja korkeammat, usean metrin korkuiset muurit vaativat yleensä paksumman muottiharkon käyttöä.

Lue lisää muottiharkoista »