Muuraus

Tyypillisesti kevytsoraharkot / lecaharkot ovat muurattavia tai ohutsaumaliimattavia harkkoja. Markkinoilla on olemassa myös valettavia kevytsoraharkkoja, mutta niiden käyttö on huomattavasti vähäisempää. Muuraamista käytetään sitomaan harkot toisiinsa. Harkkokerrosten väliin ja harkkojen päätyyn levitetään asennusvaiheessa muurauslaasti. Samassa yhteydessä asennetaan rakenteeseen myös raudoite. Muurauslaastilla voidaan myös oikaista harkoissa mahdollisesti olevia mittapoikkeamia. Ei-kantavissa seinissä, kuten väliseinissä käytetään myös ohutsaumalaastia tai liimalaastia.

Merkittävin ero valuharkoilla ja muurattavilla harkoilla on juuri työskentelytapa. Valuharkkorakennetta valmistettaessa ei harkkoja tarvitse kiinnittää laastilla toisiinsa, mikä nopeuttaa itse ladontaa. Muurattavilla harkoilla jää puolestaan harkkojen valuvaihe kokonaan pois.

Valuharkkorakentamisen edut

Nopeus

Valuharkko on nopea tapa rakentaa, koska harkkoja ei muurata, vaan ne ainoastaan ladotaan. Usein sähkö- ja putkitekniikan asentaminen muottiharkkoihin mielletään ylimääräisenä ja hitaana työvaiheena, kun verrataan muurausta. Tämä mielikuva on sikäli väärä, että muurattavissa umpiharkoissa tekniikan asentaminen tehdään vasta jälkikäteen urittamalla valmiit rakenteet kulmahiomakoneella. Tällöin urat/roilot joudutaan vielä tekniikan asentamisen jälkeen peittämään. Muottiharkoissa taas tekniikka asennetaan harkkoihin ennen valua harkkojen valuonteloihin. Kun tämän jälkeen valuontelot valetaan täyteen, saadaan kerralla valmis rakenne, jota ei tarvitse lähteä jälkikäteen urittamaan.

Lujuus ja mitoituskestävyys

Rakennustavan (valu vs. muuraus) lisäksi suurimman rakenteellisen eron valuharkkojen ja muurattavien harkkojen välillä muodostaa valuharkoissa olevat pystysuuntaiset valuontelot. Nämä valuontelot mahdollistavat betoniterästen käytön myös pystysuunnassa, jolloin valmis rakenne on sekä vaaka- että pystysuuntaan raudoitettu.

Pystysuuntaisen raudoituksen, sekä harkkojen paremman tiheyden ja puristuskestävyyden ansiosta rakenteesta saadaan huomattavasti kestävämpi verrattuna muurattuihin rakenteisiin. Tästä syystä valuharkot ovat kasvattaneet suosiotaan kaikissa rakenteissa, erityisesti niissä missä kuormitusta rakenteisiin kohdistuu enemmän ja missä rakenteilta vaaditaan kestävyyttä. Esimerkkeinä tällaisista rakenteista ovat kellarikerrosten maanpaineseinät, maanpainetukimuurit, korkeiden tilojen seinät joihin kohdistuu katto- tai välipohjakuormien lisäksi tuulikuormat, pitkiä jännevälejä aiheuttavat palkit (leveät ikkunat, autotallien/-hallien oviaukot), sekä kapeat pilarimaiset rakenteet.

Pinnoitettavuus

Hyvän ominaistiheyden omaavia muottiharkkorakenteita ei myöskään tarvitse erikseen slammata, vaan pinta on valmis sellaisenaan pinnoitettavaksi. Maanalaisissa rakenteissa käytetään kosteuseristeenä joko bitumihuopaa tai patolevyä. Näkyviin jäävät rakenteet voidaan pinnoittaa käytännössä millä tahansa pinnoitteella.