Markkinoiden paras - Lämpökivi LL500

Uusi 2013 lanseerattu LL500 -tuoteperhe mahdollistaa täysin uudenlaisen tason energiatehokkaassa rakentamisessa. Harkkojen lämmöneristävyys on markkinoiden paras, U-arvon ollessa 0,11 W/m2. Valettavan rakenteen ansiosta seinärakenteiden ilmanpitävyys on ehdoton ja massiivisuus tasaa vuoden ja vuorokauden aikaisia lämpötilan vaihteluita.

Huomisen vaatimusten mukaan - jo tänään

LL500 on aktiivisen rakentajan valinta energiatehokkaaseen rakentamiseen. Yhdessä huolellisen suunnittelun ja yhteensovitetuttujen rakenne- kokonaisuuksien kanssa voidaan LL500 -lämpökivillä toteuttaa passiivi-, tai lähes nollaenergiarakennuksia myös Suomen vaativiin olosuhteisiin.

Parempi energiatehokkuus palvelee sekä luontoa että ihmistä. Rakennusten päästöt ja kokonaiskulutus vähenevät, lämmityskustanukset pienenevät ja asumismukavuus kasvaa. Aktiivinen aikakausi on alkanut.

LL500 lämpökivi

Lämpökivi

LL500 -tuoteperheen perustan muodostaa suora, 600 mm pitkä lämpökivi. Harkon perusrakenne on vuosien varrelta tuttu ja siksi turvallinen. Lämmöneristeenä käytetään grafiitti-EPS -ydintä, jonka molemmin puolin on kestävät, reilun kokoisilla valuonteloilla varustetut harkkokuoret.

Perusedellytys turvallisen, terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön energiatehokkaaseen toteutukseen on rakennusfysikaalisesti oikein toimiva, erittäin ilmanpitävä rakennuksen ulkovaippa. Ilmanpitävyydellä ja eristävyydellä minimoidaan myös vuodenaikojen mukaan rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystarvetta.

Toimivassa ratkaisussa hyvä energiatehokkuus, laadukas sisäilma ja viihtyisät lämpöolot kulkavat käsi kädessä.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
LL500
0,11 W/m²K
600x500x200 mm
28 kg
133 l/m²
8,33 kpl/m²
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
24 kpl / lava
700 kg
Lavoittain

 

Kulmakivi

Rakennuksen kulmilla on iso merkitys lämmönpitävyyteen. LL500 -tuoteperheen kulmakivillä varmistetaan yhtenäinen lämmöneriste koko rakennuksen kulman osalta. Kiven rakenne on suunniteltu siten, että rakenneteräkset pystytään helposti asentamaan sekä sisä- että ulkokuoreen ja että kulman betonointi on helppo toteuttaa.

Koska kulmakivet ovat symmetrisiä, 500 x 500 x 200 mm kokoisia ja päällekkäin ladottavia, on niiden avulla mahdollista toteuttaa myös suoraan rakennuksen sisäkulmasta lähtevät ikkunat. Tämä lisää suunnittelun vapautta.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
LL500K
0,11 W/m²K
500x500x200 mm
24 kg
133 l/m²
-
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
24 kpl / lava
600 kg
Kappaleittain

 

Päätykivi

Esikatkaistujen päätykivien avulla rakennuksen ovi- ja ikkuna-aukot on helppo toteuttaa. Työlästä valuonteloiden muotittamista ei tarvitse tehdä päätyharkkoja käytettäessä.

Päätykiven harkkokuoret on esikatkaistu 200/400 mm suhteessa, jolloin limitys on helppo toteuttaa sahaamalla kiven eristeosa poikki. Kiveä voidaan käyttää joko täyspitkänä 600 mm, tai sahaamalla se eristeestä poikki 200 mm ja 400 mm osiin.

Lue lisää yrityksestämme ja visiostamme »

  

 

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
LL500P
0,11 W/m²K
600x500x200 mm
29 kg
133 l/m²
8,33 kpl/m²
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
24 kpl / lava
680 kg
Kappaleittain

 

Osakivi

LL500 -tuoteperheeseen kuuluu 400 mm pitkä osakivi. Kiveä käytetään kulmaharkon yhteydessä limityksen aikaan saamiseksi kiviladonnassa. Lisäksi kiveä käytetään kaikissa kohdissa, mihin ei voida käyttää suoraa 600 mm pitkää peruskiveä.

Tuoteperheemme on markkinoiden laajin ja valmiiksi mietitty kokonaisuus. Aina kun rakennus on suunniteltu 2M -moduulijaolla, tarjoamme kohteeseen valmiit tuotteet. Näin vältytään työläältä muotittamiselta tai kivien työstämisellä.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
LL5004
0,11 W/m²K
400x500x200 mm
19 kg
133 l/m²
12,5 kpl/m²
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
24 kpl / lava
480 kg
Lavoittain

 

Modulintasauskivi

Ensimmäistä kertaa tarjoamme myös 1M vaakamoduulisuunnitteluun soveltuvan tuotteen. Tämä tuo suunnitteluun huomattavaa vapautta, eikä kiviä tarvitse työmaalla työstää timanttilaikalla.

600 mm pitkän kiven harkkokuoret on esikatkaistu 300/300 mm jaolla. Kivi katkaistaan osiin helposti sahaamalla eriste käsisahalla poikki. Näin vältytään työläältä muotittamiselta tai kivien työstämisellä.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
LL5003
0,11 W/m²K
600x500x200 mm
29 kg
133 l/m²
-
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
24 kpl / lava
730 kg
Kappaleittain

 

Halkaistu kivi

Halkaistua kiveä käytetään osana seinärakennetta välipohjissa, tuulettuvissa alapohjissa ja usein myös yläpohjissa. Sen avulla liittyvät rakenteet, kuten ontelolaatasto on helppo toteuttaa. Halkaistu kivi asennetaan osaksi seinän ulkokuorta. Vastaavaan kohtaan asennetaan ontelolaatat valetun sisäkuoren päälle. Tämän jälkeen asennetaan mahdollinen lisäeristys, sekä laatastoon kuuluvat sauma- ja rengasteräkset. Rakenne itsessään toimii tällöin saumausvalun muottina.

175 mm leveää tuotetta voidaan käyttää kaikkien lämpökiviseinätyyppien kanssa. Leveämmissä seinissä (LL400 ja LL500) asennetaan lisäeristys ennen saumavalua kiven eristeen ja saumavalun väliin. Lisäeristeen paksuus määräytyy rakennesuunnitelman ja rakennetyypin mukaisesti.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
HALK
Rakenteen mukaan
600x175x200 mm
14 kg
-
8,33 kpl/m²
-
Rakenteen mukaan 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
72 kpl / lava
1070 kg
Lavoittain