Suomen suosituin - Lämpökivi LL400

400 mm leveän lämpökiviperheemme tuotteet ovat varma valinta tämän päivän energiatehokkaaseen rakentamiseen. Valetun betoniseinän energiatehokkuus perustuu erinomaiseen lämmöneristävyyteen, ehdottomaan tiiveyteen sekä maasiivisuuden mukanaan tuomaan lämmönvarauskykyyn. Lämpökivistä valmistetaan turvallinen, laadukas ja kestävä seinärakenne. 

Ominaisuudet vailla vertaa

Valettavalla rakenteella saavutetaan erinomainen kantavuus ja lujuus. Valuontelot mahdollistavat rakenneterästen asentamisen sekä vaakaan, että pystyyn. Rakenne mitoitetaan pystyrakenteena, mikä takaa kaikissä lämpökiviseinissämme erinomaisen kantavuuden. Siksi lämpökiviä käytetään kivitalojen lisäksi erityisen paljon maanpainekestävyyttä vaativissa kellarikerroksissa

Hyvän kantavuuden lisäksi myös tuoteperheen osien yhteensopivuus tuo vapautta suunnittelulle. Valettu kiviseinä on massiivisuutensa ansiosta kesällä viileä ja talvella lämmin. LL400 -tuoteperheen kivien U-arvo on 0,17 W/m².

LL400 lämpökivi

Lämpökivi

LL400 -tuoteperheen perustan muodostaa suora, 600 mm pitkä lämpökivi. Kiven rakenne koostuu kahdesta reiluilla valuonteloilla varustetusta harkkokuoresta ja niiden väliin vaarnaliitoksella kiinnitetystä grafiitti-EPS -ytimestä.

Kivien rakenne ja osien yhteensopivuus tekee virheettömän rakentamisen helpoksi. Kivet ladotaan päällekkäin, eristeosat kiinnitetään yhteen polyuretaanivaahdolla, rakenne raudoitetaan ja valetaan täyteen betonimassalla. Ennen valua kivien valuonteloihin asennetaan myös tarvittava talotekniikka.

Valuontelot täyteen valamalla varmistetaan seinän hyvä kantokyky sekä yhtenäinen, ehdottoman tiivis ja massiivinen seinärakenne. Yhdessä kaikki nämä ominaisuudet varmistavat ulkoseinän erinomaisen lämmönvarauskyvyn.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
LL
0,17 W/m²K
600x400x200 mm
25 kg
133 l/m²
8,33 kpl/m²
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
36 kpl / lava
1000 kg
Lavoittain

 

Kulmakivi

400 mm kulmaharkolla on helppo toteuttaa lämpökiviseinän sisä- ja ulkokulmat. Harkon rakenne on suunniteltu siten, että lämmöneriste on yhtenäinen koko kulman osalta. Harkon kätisyys vaihtuu kääntämällä kivi ylösalaisin. Näin saadaan myös 2M- (200 mm) limitys aikaiseksi, jolloin harkkoladonnasta tulee tukevampi.

Reilun kokoiset valuontelot ja rakenneteräksiä varten suunnitellut urat takaavat rakenteen yhtenäisyyden ja helpon toteutuksen myös rakennuskohteen kulman osalta.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
LLK
0,17 W/m²K
600x400x200 mm
24 kg
133 l/m²
-
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
36 kpl / lava
1050 kg
Kappaleittain

 

Päätykivi

Esikatkaistujen päätykivien avulla rakennuksen ovi- ja ikkuna-aukot on helppo toteuttaa. Työlästä valuonteloiden muotittamista ei tarvitse tehdä päätyharkkoja käytettäessä.

Päätykiven harkkokuoret on esikatkaistu 200/400 mm suhteessa, jolloin limitys on helppo toteuttaa sahaamalla kiven eristeosa poikki. Kiveä voidaan käyttää joko täyspitkänä 600 mm, tai katkaisemalla eristeosa poikki. Tällöin saadaan 400 mm päätyharkko. Ylijäävää 200 mm harkon osaa voidaan käyttää seinässä normaaliin tapaan.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
LLP
0,17 W/m²K
600x400x200 mm
27 kg
133 l/m²
8,33 kpl/m²
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
36 kpl / lava
950 kg
Kappaleittain

 

Osakivi

LL400 -tuoteperheeseen kuuluu esikatkaistu 600 mm pitkä osakivi. Kiveä käytetään kaikissa niissä kohdissa, missä ei voida käyttää suoraa 600 mm pitkää peruskiveä. Kiven harkkokuoret on esikatkaistu siten, että harkosta saadaan 200 mm ja 400 mm pitkät osat sahaamalla eriste käsisahalla poikki. 

Tuoteperheemme on markkinoiden laajin ja valmiiksi mietitty kokonaisuus. Aina kun rakennus on suunniteltu 2M -moduulijaolla, tarjoamme kohteeseen valmiit tuotteet. Näin vältytään työläältä muotittamiselta tai kivien työstämisellä.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
LL2
0,17 W/m²K
600x400x200 mm
25 kg
133 l/m²
8,33 kpl/m²
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
36 kpl / lava
950 kg
Lavoittain

 

Halkaistu kivi

Halkaistua kiveä käytetään osana seinärakennetta välipohjissa, tuulettuvissa alapohjissa ja usein myös yläpohjissa. Sen avulla liittyvät rakenteet, kuten ontelolaatasto on helppo toteuttaa. Halkaistu kivi asennetaan osaksi seinän ulkokuorta. Vastaavaan kohtaan asennetaan ontelolaatat valetun sisäkuoren päälle. Tämän jälkeen asennetaan mahdollinen lisäeristys, sekä laatastoon kuuluvat sauma- ja rengasteräkset. Rakenne itsessään toimii tällöin saumausvalun muottina.

175 mm leveää tuotetta voidaan käyttää kaikkien lämpökiviseinätyyppien kanssa. Leveämmissä seinissä (LL400 ja LL500) asennetaan lisäeristys ennen saumavalua kiven eristeen ja saumavalun väliin. Lisäeristeen paksuus määräytyy rakennesuunnitelman ja rakennetyypin mukaisesti.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
HALK
Rakenteen mukaan
600x175x200 mm
14 kg
-
8,33 kpl/m²
-
Rakenteen mukaan 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
72 kpl / lava
1070 kg
Lavoittain