Turvallinen kellari on teknisesti toimiva

Kellarin rakentamisessa olennaista on tekninen toimivuus. Virheellisesti toteutettuun kellariin voi syntyä homevaurioita, jotka saattavat aiheuttaa terveysriskejä. Kellarin rakentaminen toimii samoilla pääperiaatteilla kuin muukin rakentaminen. Kellari kosteussuojataan ja lämpöeristetään tarpeen mukaisesti.

Kellarin vedeneristys ja kosteussuojaus

Kellarin lattia eli talon alapohja saattaa huolimattomasti rakennettuna päästää kosteutta rakenteisiin. Veden nousu maasta ylöspäin estetään kapillaarikatkolla, mikä voidaan tehdä karkealla murskeella tai muulla maa-aineksella, jossa vesi kulkeutuu huonosti. Kellarin seinät tulee kosteuseristää ulkoa, jotta estetään veden kulkeutuminen betoniseinän läpi kellariin. Seinän ulkopuolelle asennetaan perusmuurilevy, joka muodostaa seinän ulkopintaan ilmaraon – näin seinään mahdollisesti tuleva kosteus pääsee poistumaan. Perusmuurilevyn yläreuna sijoitetaan maanpinnan alapuolelle ja suojataan erityisellä reunanauhalla. Jos maaperän kosteuspitoisuus tai ympäröivän veden paine ovat korkeita, tulee kellarin seinä vesieristää bitumikermeillä.

Kellarin seinän ympärille tulee valita maa-aines, josta vesi kulkeutuu helposti pois seinäpinnalta. Pintamaa toteutetaan viettämään pois seinistä päin. Myös salaojat voivat vaikuttaa siihen minkälainen kosteusrasitus kellarin seinille muodostuu. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna kapillaarikatko, pintamaan kallistukset, oikeat maa-ainekset sekä toimiva salaojajärjestelmä johtavat veden pois talon luota ja kellarin seinäpinnoilta.

Kellarin lämmöneristys

Kellarin riittävällä lämmöneristyksellä vähennetään talon energian kulutusta. Jos kellariin tulee asuintiloja, tehdään sinnen samanlainen lämmöneristys kuin muihinkin talon osiin. Jos kellari jätetään ns. puolilämpimäksi varastotilaksi, se voidaan eristää hieman kevyemmin.

Toteutettaessa kellari eristemuottiharkoista, on seinässä koko kellarin osalta yhtenäinen, kylmäsillaton lämmöneristys. Eristemuottiharkoissa, eli lämpökivissä eriste on sijoitettu harkon keskelle ja sitä ympäröi molemmin puolin symmetriset, valuonteloilla varustetut betonikuoret. Tällöin saadaan talon kuormat jaettua tasaisesti molemmille puolille kiveä: Välipohjalta tulevat kuormat tulevat valetun sisäkuoren päälle ja talon ulkoseinien kuormat ulkokuoren päälle. Koska eriste sijaitsee keskellä harkkoa, eikä esimerkiksi harkon ulkopuolella, jatkuu eriste saumattomasti myös yläpuolisiin ulkoseiniin.

Kellarin alapohja eristetään kuten kaikki muutkin alapohjarakenteet. Lämmöneristeen paikka on alapohjalaatan ja kapillaarikatkon välissä.

Tutkittu ja turvallinen

Kun halutaan rakentaa tutkituista materiaaleista turvallinen kellari, voidaan kellarin seinärakenteissa käyttää eristemuottikiviä eli eristeharkkoja. Näillä saadaan aikaan massiivinen, tiivis, yhtenäinen ja luja rakenne, joka on myös palamaton ja lahoamaton. Tuotteistamme on tehty kellarikerroksia yli kolme vuosikymmentä. 

Lue lisää lämpökivistä »