Hissikuilu taloyhtiöön

Hissien pääkäyttöalue on ollut uudisrakennuksissa, mutta nykyään hissejä käytetään yhä enemmän myös korjausrakentamisessa. Tilastojen mukaan käytössä olevien hissien keski-ikä on jo noin 30 vuotta. Suomessa lisäksi noin 40 % kerrostaloyhtiöistä ei ole hissiä vielä lainkaan. Ikääntyvän väestön kasvavan tarpeen vuoksi hissien jälkiasennukset yleistyvät. Hissin rakentaminen vanhaan taloon lisää tutkitusti kohdetalon asuntojen myyntiarvoa ja mahdollistaa pidempään asumisen asunnoissa. Myös yhteiskunta on herännyt vanhojen asuintalojen hissittömyyteen ja tukee jopa 50 % hissirakentamisen korjauskustannuksista (lue lisää Ara:n sivuilta). Lisäksi jotkut asuinkunnat tukevat Aran korvausten lisäksi korjauskustannuksia.

Sopiva hissityyppi

Vanhoihin kerrostaloihin voidaan rakentaa kohteesta riippuen hissi joko porraskäytävään, rakennuksen ulkopuolelle tai huoneistotiloihin. Korjausrakennuskohteissa hissit ovat pääsääntöisesti hydraulisia, jolloin hissin konehuone voidaan sijoittaa joko porrashuoneeseen tai sen lähettyville. Markkinoilla on nykyisin myös erityisesti jälkiasennusta varten kehiteltyjä konehuoneettomia hissiratkaisuja. Mikäli hissi toteutetaan rakennuksen ulkopuolelle, voidaan usein rakentaa normaali henkilöhissi.

Vanhaan taloon hissiä suunniteltaessa on tärkeää panostaa ammattitaitoiseen suunnitteluun ja hankkeen huolelliseen valmisteluun. Hissihanke vaatii aina paitsi yhtiökokouksen päätöksen asiasta, myös rakennusluvan. Rakennusluvan yhteydessä on selvitettävä myös paloturvallisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden toteutuminen.

Erilaiset hissikuilut ja niiden toteutus

Kun vanhaan taloon lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan hissiä, on kohteeseen valittava sopiva hissikuilu. Hissikuilun paikka pitää suunnitella kohteen mukaan. Se voidaan sijoittaa vanhan porraskuilun yhteyteen, mikäli porraskuilu on riittävän iso ja samalla uusitaan portaat. Hissikuilu voidaan sijoittaa myös huoneistotiloihin tai kokonaan rakennuksen ulkopuolelle. Kuilun sijoittaminen riippuu hissin mitoista ja talossa olevien rakenneosien liittymisestä hissikuiluun.

Hissikuilut voidaan toteuttaa joko erillisistä betonisista seinäelementeistä tai valamalla hissikuilu paikanpäällä. Mikäli hissikuilu sijoitetaan talon sisäpuolelle, tehdään se lähes aina paikalleen valamalla. Tällöin ei elementtejä pystytä yleensä käyttämään, koska niiden asentaminen yläkautta on mahdotonta, ellei seinä- tai kattorakenteita avata. Paikalla valamalla tehty hissikuiluremontti on usein taloyhtiölle se pienitöisin vaihtoehto.

Hissikuilu valuharkoista

Koska hissikuilujen mittamaailma riippuu hissivalmistajasta, talossa käytettävissä olevasta tilasta ja hissin sijoittamisesta, ovat hissikuilut usein eri taloissa eri muotoisia. Mikäli kohteessa päädytään toteuttamaan hissikulu paikalla valamalla, on kuilu helppo ja usein kustannustehokkain toteuttaa valu-, eli muottiharkoilla. Tällöin hissikuilu voidaan toteuttaa juuri niin yksilöllisesti, kuin rakennuskohde sitä vaatii. Muottiharkkoja ei muurata, vaan ne ladotaan päällekkäin. Koska harkot ovat onttoja, pystytään niihin ladonnan yhteydessä asentamaan aina riittävä betoniraudoitus. Tarjoamme jokaiseen muottiharkkotyyppiin myös kulma- ja päätyharkot, joita hissikuiluissa menee usein paljon. Muottiharkoista toteutettessa hissikuilu on helppo liittää vanhoihin rakenteisiin. Yksi suurimmista muottiharkkojen säästöistä tulee siitä, että muottityö on nopea toteuttaa ahtaissa tiloissa harkoilla. Verrattuna vanerimuotteihin, muottiharkkoja ei myöskään tarvise erikseen purkaa, vaan harkot yhdessä betonivalun kanssa muodostavat valmiin rakenteen.

Kohteeseen kuin kohteeseen

Lammin Betonin valikoimasta löytyy talon sisäpuolisiin hissikuiluihin neljä eri harkkoperhettä aina 150 mm leveästä valuharkosta 300 mm leveään valuharkkoon. Mikäli hissikuilu toteutetaan talon ulkopuolisena, meiltä löytyy kolme eri eristeharkkotyyppiä 350 mm leveästä aina passiivirakentamiseen soveltuvaan 500 mm leveään eristeharkkoon. 

 

Lue lisää talon sisäpuolella käytettävistä muottiharkoista »
Tutustu talon ulkopuoliseen hissikuiluun soveltuvista eristeharkoista »

Jätä meille tarjouspyyntö taloyhtiösi hissikulun harkoista »