Harkot rakentamisessa

Harkkorakentamisella on Suomessa pitkät perinteet. Ensimmäiset betoniset harkot on valmistettu Suomessa jo 1940-luvulla. Betoniharkkoja käytettiin alkuun erityisesti maatalous- ja pienteollisuusrakentamisessa. Suomen markkinoilla Lammin Betoni on yksi ensimmäisistä harkkovalmistajista, sillä Lammilla betoniharkkoja on valmistettu 60-luvulta asti.

Karkeasti markkinoilla olevat harkot voidaan jakaa kahdenlaisiin tuotteisiin: valuharkkoihin, joista puhutaan yleisesti myös muottiharkkoina, sekä muurattaviin harkkoihin. Muurauksessa käytettäviä kevytsoraharkkoja on valmistettu 1950-luvulta lähtien ja ne tunnetaan puhekielessä lecaharkkona.

Valuharkko

Ladottavat ja valettavat muottiharkot toimivat rakentamisen aikana nimensä mukaisesti muotteina. Ontelolliset valubetoniharkot ladotaan päällekkäin ilman laastia niin sanottuna kuivaladontana. Ladonnan yhteydessä rakenteeseen asennetaan betoniteräkset, jotka toimivat veto- ja kutistumateräksinä ja joilla lujitetaan rakennetta. Ladonnan jälkeen harkkojen onteloihin voidaan asentaa tarvittavat sähköputkitukset ja -rasiat, sekä vesiputket ja hanakulmat. Myös esimerkiksi keskuspölynimurin putket ja pystysuuntaiset viemäriputket voidaan asentaa harkkojen onteloihin. Kun tarvittava talotekniikka asennetaan rakenteeseen tässä vaiheessa ennen valua, vältytään seinän työläältä urittamiselta kulmahiomakoneella.

Raudoituksen ja tarvittavan talotekniikan asentamisen jälkeen harkkojen ontelot valetaan täyteen notkealla valubetonilla. Valu suoritetaan pumppuvaluna suoraan betoniautosta, jolloin itse valutapahtuma on nopea toteuttaa. Muottiharkot ja valettu, hyvin tiivistetty betoni muodostavat betonin kovettumisen jälkeen yhtenäisen ja saumattoman täysbetoniseinän. Valuharkkoja valmistetaan sekä eristettyinä, että eristämättöminä. Eristeharkko koostuu tyypillisesti EPS-eristeestä, johon on molemmin puolin kiinnitetty ontelolliset harkkokuoret.

Muurattava harkko

Muurattavat harkot poikkeavat valuharkoista merkittävästi, sillä muurausharkkoja ei valeta, vaan ne kiinnitetään toisiinsa muurauslaastin avulla. Myös muurausharkkoja valmistetaan betonista, mutta usein muurauksessa käytetään kevytsoraharkkoja – eli lecaharkkoja. Muurattavilla ja valettavilla harkoilla on paljon eroja sekä käytön että lopputuloksen suhteen. Olemme koonneet näitä keskeisimpiä muurattavan kevytsoraharkon ja valuharkon eroja omalle sivulleen:

Lue lisää: kevytsoraharkot ja valuharkot »

Yksi harkko, monta käyttökohdetta

Yleisesti harkoista tehdään erilaisia perustuksia, kellarikerroksia ja kantavia tai ei-kantavia seinärakenteita. Perinteisten käyttökohteiden lisäksi tehdään harkoista kokonaisia kivitaloja, autotalleja, sekä erilaisia maatalouden ja teollisuuden kohteita, kuten halleja, varastoja, viljasiiloja jne. Myös väliseinät tehdään entistä useammin betonisina harkkorakenteina. Kivisissä väliseinissä hyvinä puolina ovat massiivisuuden mukanaan tuoma ääneneristävyys, palamattomuus ja kosteusturvallisuus. Puurakenteisiin levyseiniin verrattuna kiviset harkkoseinät ovat huomattavasti riskittömämpiä kosteuden suhteen, minkä takia kivisiä seiniä käytetään usein myös puutaloissa kosteiden tilojen seinämateriaalina.

Koska kiviseinä on yhtä materiaalia, on kiviseen seinään helppo tehdä myös raskaiden kalusteiden kiinnitykset. Esimerkkeinä tällaisista kalusteista ovat mm. saunojen lauteet, kylpyhuoneiden kalusteet, sekä keittiöiden kaapit ja tasot.

Korjausrakentaminen

Uudisrakentamisen rinnalla yksi merkittävimmistä harkkojen käyttöalueista on myös korjausrakentaminen. Suosio on kasvanut jatkuvasti harkkojen käsiteltävyyden takia, koska usein ahtaissa korjausrakentamiskohteissa ei ole tilaa eikä mahdollisuutta käsitellä isoja ja raskaita betonielementtejä.

Käsiteltävyys onkin yksi harkkorakentamisen ehdoton etu, sillä monimuotoiset rakenteet on betoniharkoilla helpompi toteuttaa elementteihin verrattuna. Tyypillisesti korjausrakentamiskohteissa harkkoja käytetään kun toteutetaan esimerkiksi hissikuilu vanhaan taloon, uusia kantavia tai ei-kantavia seiniä, talotekniikan kanavia tai kotelointeja, sekä rakennuksen ulkopuolisia laajennusosia.

Ääneneristävyyden ja palamattomuuden takia myös teknisten tilojen, häkkivarastojen sekä väestönsuojien seinärakenteet toteutetaan usein valettavina harkkorakenteina.

Lue lisää: Esimerkit ja referenssit valuharkkojen käyttökohteista »