Puolilämpimiin tiloihin ja perustuksiin

EMH350 on yksi pisimpään Suomen markkinoilla olleista eristemuottiharkoista. Se on hyvä valinta puolilämpiin tiloihin, kuten autotalleihin, varastoihin ja teollisuushalleihin. Kiveä käytetään paljon myös perustuksissa ja kellarikerroksissa.

Pitkäikäisyyttä ja huoltovapautta

Kivi on kestävä materiaali. Se ei lahoa eikä homehdu, sillä siinä ei ole orgaanisia ainesosia. Tästä syystä lämpökivet ovat rakennusmateriaaleista kosteusteknisesti luotettavimpia. Niitä suositellaankin käytettäväksi kivitalojen lisäksi myös puutalojen kellareihin, perustuksiin ja kosteiden tilojen seiniin.

EMH350 kiven U-arvo on 0,25 W/m²K.

EMH 350 Eristemuottiharkko

Eristemuottiharkko 350

600 mm pitkä ja 350 mm leveä valueristeharkko on EMH350 -tuoteperheen päätuote. Valuontelollisten harkkokuorten väliin on lohenpyrstöliitoksella kiinnitetty grafiitti-EPS eristeydin, mikä takaa hyvän lämmöneristävyyden.

Lämpökivillä rakentaminen on nopeaa, sillä kiviä ei muurata, vaan ne ladotaan päällekkäin. Samalla rakenne raudoitetaan ja eristeiden saumat tiivistetään polyuretaanivaahdolla. Reilun kokoisiin valuonteloihin on helppo asentaa tarvittava kodintekniikka, kuten sähköputket, sähkörasiat ja vesijohtoputket hanakulmineen. Lopuksi rakenteen ontelot valetaan täyteen betonimassalla.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
EMH
0,25 W/m²K
600x350x200 mm
28 kg
125 l/m²
8,33 kpl/m²
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
36 kpl / lava
1070 kg
Lavoittain

 

Kulmakivi

350 mm leveällä kulmaharkolla on helppo toteuttaa eristemuottiharkkoseinän sisä- ja ulkokulmat. Harkon rakenne on suunniteltu siten, että lämmöneriste kulkee yhtenäisenä koko kulman matkalta. Harkon kätisyys vaihtuu kääntämällä kivi ylösalaisin. Näin saadaan 2M- (200 mm) limitys aikaiseksi, jolloin harkkoladonnasta tulee tukevampi. Suunnittelussa kannattaa huomoida, että kivi on 550 mm pitkä. 2M -moduulimitoitus tehdään tällöin seinän sisäpintaan.

Reilun kokoiset valuontelot ja rakenneteräksiä varten suunnitellut urat takaavat rakenteen yhtenäisyyden ja helpon toteutuksen myös rakennuskohteen kulman osalta.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
EMHK
0,25 W/m²K
550x350x200 mm
28 kg
125 l/m²
-
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
36 kpl / lava
1050 kg
Kappaleittain

 

Päätykivi

Esikatkaistujen päätykivien avulla rakennuksen ovi- ja ikkuna-aukot on helppo toteuttaa. Työlästä valuonteloiden muotittamista ei tarvitse tehdä päätyharkkoja käytettäessä.

Päätykiven harkkokuoret on esikatkaistu 200/400 mm suhteessa, jolloin limitys on helppo toteuttaa sahaamalla kiven eristeosa poikki. Kiveä voidaan käyttää joko täyspitkänä 600 mm, tai katkaisemalla eristeosa poikki. Tällöin saadaan 400 mm pitkä päätyharkko. Ylijäävää 200 mm harkon osaa voidaan käyttää seinässä normaaliin tapaan.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
EMHP
0,25 W/m²K
600x350x200 mm
29 kg
125 l/m²
8,33 kpl/m²
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
36 kpl / lava
1100 kg
Kappaleittain

 

Osakivi

Myös EMH350 -tuoteperheeseen kuuluu esikatkaistu 600 mm pitkä osakivi. Kiveä käytetään kaikissa niissä kohdissa, missä ei voida käyttää suoraa 600 mm pitkää peruskiveä. Kiven harkkokuoret on esikatkaistu siten, että harkosta saadaan 200 mm ja 400 mm pitkät osat sahaamalla eriste käsisahalla poikki. 

Tuoteperheemme on markkinoiden laajin ja valmiiksi mietitty kokonaisuus. Aina kun rakennus on suunniteltu 2M -moduulijaolla, tarjoamme kohteeseen valmiit tuotteet. Näin vältytään työläältä muotittamiselta tai kivien työstämisellä työmaalla.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
EMH2
0,25 W/m²K
600x350x200 mm
28 kg
125 l/m²
8,33 kpl/m²
550 kg/m²
51 dB 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
36 kpl / lava
1070 kg
Lavoittain

 

Halkaistu kivi

Halkaistua kiveä käytetään osana seinärakennetta välipohjissa, tuulettuvissa alapohjissa ja usein myös yläpohjissa. Sen avulla liittyvät rakenteet, kuten ontelolaatasto on helppo toteuttaa. Halkaistu kivi asennetaan osaksi seinän ulkokuorta. Vastaavaan kohtaan asennetaan ontelolaatat valetun sisäkuoren päälle. Tämän jälkeen asennetaan mahdollinen lisäeristys, sekä laatastoon kuuluvat sauma- ja rengasteräkset. Rakenne itsessään toimii tällöin saumausvalun muottina.

175 mm leveää tuotetta voidaan käyttää kaikkien lämpökiviseinätyyppien kanssa. Leveämmissä seinissä (LL400 ja LL500) asennetaan lisäeristys ennen saumavalua kiven eristeen ja saumavalun väliin. Lisäeristeen paksuus määräytyy rakennesuunnitelman ja rakennetyypin mukaisesti.

Tekniset tiedot

Tuotetunnus:
U-arvo:
Mitat:
Paino:
Betonimenekki:
Kivimenekki:
Valmiin seinän paino:
Ääneneristävyys, Rw*:
Palokäyttäytyminen:
HALK
Rakenteen mukaan
600x175x200 mm
14 kg
-
8,33 kpl/m²
-
Rakenteen mukaan 
A1
*Valmiin, pinnoitetun seinän ominaisuus.
 

Pakkaustiedot

Kappaletta lavalla:
Lavapaino:
Myynti:
72 kpl / lava
1070 kg
Lavoittain