Rakennedetaljit

Alta löytyvät rakennedetaljimme dwg ja pdf -muodossa.

Detaljit on laadittu siten, että LL400-detaljit vastaavat ulkoseinien lisäksi myös ala- ja yläpohjan osalta nykyistä energiamääräystasoa. LL500-detaljit on laadittu siitä lähtökohdasta, että esitetyillä ratkaisulla on mahdollista toteuttaa passiivi- tai lähes nollaenergiarakentamisen kohteita.

Suunnittelija vastaa

Rakennesuunnittelu tulee aina toteuttaa kohdekohtaisesti. Tästä syystä rakennesuunnittelija vastaa suunnitelmien oikeellisuudesta. Ladattavat detaljit on laadittu yleisesti käytössä olevien ratkaisujen pohjalta ja ne on tarkoitettu helpottamaan kohdekohtaista rakennesuunnittelua.